A kezdet

Az Országgyűlés még többségében MSZMP-s képviselőkből áll, de október 17-én megszavazta az alkotmány módosítását. A rendszerváltó dokumentumként is emlegetett törvény jóváhagyta a parlamentáris kormányformát, alkalmazta a hatalommegosztás elvét. Biztosította a többpártrendszer kiépítéséhez szükséges jogi eszközöket, lehetővé téve az alkotmányos kereteket betartó pártok megalakulását és működését. Külön szabályt alkotott arról, hogy politikai párt közvetlenül ne gyakorolhasson közhatalmi funkciót. A törvényi alapok megteremtését követően kerülhetett sor az alkotmányban megfogalmazottak érvényesítésére, így a köztársaság kikiáltására is.

 

19891017