Bibliográfia


[szerk.]Bakondi György – Sándor Vilmos – Szabó József:
A magyar Határőrség a rendszerváltás folyamatában: tanulmány. (Budapest, BM Kiadó, 1993)
Baráth Magdolna – Rainer M. János:
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból 1985-1991. (Budapest, 1956-os Intézet, 2000)
[szerk.]Birta Gábor:
Emlékkönyv a Győri Határőr Igazgatóság és jogelődje negyedszázados fennállása alkalmából - 25 év - 1971-1996. (Győr, Győri Határőr Igazgatóság, 1996)
Bíró Zoltán:
Itthon érlelt rendszerváltás. In: História, 2002/2. 15-17.p.
Borbély József:
Áttörés - Páneurópai piknik, 1989. (Győr, AD-ART Stúdió, 1999)
Borhi László:
Az Egyesült Államok és Kelet-Európa, 1989. In: História, 2001/4. 5-9.p.
Der Eiserne Vorhang.
Publikation des Heeresgeschichtlichen Museums (Wien, Militärhistorisches Institut, 2001)
Dr. Balló István:
Vasfüggöny. In: A Nemzetvédelmi Egyetem Közlemények, 2001. V./1.
Az első tégla a berlini falból:
Magyarország szerepe a vasfüggöny lebontásában. (Budapest, Magyar Köztárs. Kormánya, 2008)
[szerk.] Fixl Renáta:
20 éves a határnyitás: a vasfüggöny léte és vége. (Budapest, Hanns-Seidel-Stiftung, 2009)