A képzés tematikája

Bár a képzés címében az egész XX. századi magyar történelem áttekintését ígéri, hangsúlyosan annak második feléről lesz szó. A képzés a Kádár-korszak társadalomtörténetének elemzésével indul, majd a rendszerváltás nemzetközi vonatkozásainak és hazai eseménytörténetének bemutatásával folytatódik. Az előadó történész szakemberek megosztják legújabb kutatásaik eredményeit, de mindezeken túl célja a tanfolyamnak a történelem oktatásában alkalmazható pedagógiai módszertan színesebbé tétele is. A pedagógiai módszertanban járatos pedagógus oktatók e szemléletnek megfelelően a korszak feldolgozásához nyújtanak javaslatokat.Az alábbi rövid összefoglalás nyilván nem nyújt teljes képet a képzés során érintett témákról, de jó keresztmetszeti képet ad, és megmutatja a szaktörténészi és a pedagógiai módszertani tematikai egységek arányát is.

Közös siker: út a szabadsághoz
A tematikai egység bemutatja azt az értelmezési keretet ("narratívát"), amelyen belül értelmezhető az első és a második világháború, illetve a beszűkült mozgásterű Magyarország lehetőségei a két világháború között, a második világháború alatt, 1953 – 1956 között és a bipoláris világban. Kitörési kísérletek, esélyek, nagyhatalmi erőterek. (Fogalmi tisztázás, rövid történeti áttekintés, szabadságtörekvések 1945-től). Ráhangolódásnak ajánlott olvasmány:
http://hvg.hu/velemeny/20091002_hitler_sztalin_kotepeuropa 

Kadar JanosA Kádár-korszak
"Magunkkal hurcoljuk múltunk örökségét, nem vetkőztük le a múltban ránk aggatott vagy önszántunkból magunkra szedett szellemi-intellektuális, valamint erkölcsi-érzelmi köpönyegeket." (Béládi László)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Kádár-rendszer korai időszakának története (1956-1975). A Kádár-korszak értékelésének szempontjai. Kádár János megítélése: reálpolitikai és morális szempontok. A rendszerváltozás értékelése, a diktatórikus és demokratikus struktúra összehasonlítása.

A csodák éve: 1989
Tömegmozgalmak és rendszerváltoztatás Közép-Kelet Európában és Magyarországon. A felemás igazságtétel (a tárgyalásos rendszerváltoztatás kérdései). A Kádár-korszak válságtünetei, a válság okai.

Hogyan tanítsunk, mit tanítsunk?
A rendszerváltoztatás a jelenről való gondolkodásunk egyik fókuszának tetszik. A foglalkozás során forrásokat (írásos, képi és statisztikai) dolgoznak fel a résztvevők  (elsősorban a középiskolára tekintettel), miközben megvitatják a "Hogyan tanítsuk?" kérdést. Módszertani lehetőségek: az emlékpontok.hu bemutatása, családtörténet stb. Az óratervezés általános kérdései. A források feltérképezése.

A korszak tanításának pedagógiai módszertani sajátosságai
A történelem oktatásának módszertani kérdései. Problémaközpontú megközelítés a történelem oktatásában. Az ehhez szükséges munkaformák megismerése: kooperatív munka, projektmunka, tanórán kívüli feldolgozási módok, drámapedagógiai megközelítés.

Az iskola és a tanár feladata
A taglalt korszakok tanításának pedagógiai módszertani kérdései – összefoglalás. A képzésen tanultak összefoglalása, a záró ellenőrzésben meghatározott feladatok teljesítési szempontjainak megadása.