Újra az utcán!

Nemzetközi környezetvédelmi konferenciát rendez Budapesten a Duna Kör, a World Life Fund for Nature és az International Rivers Network a bős-nagymarosi duzzasztógátakról. A probléma valóságos és egyben jelképes is, mert a vita kezelése és megoldása fogja megmutatni, hogy a kormányzat valóban törekszik-e közmegegyezésre, elfogadja-e a társadalmi ellenőrzést, képes-e önkorrekcióra. Szept. 7-én a kormány válaszol: „meg kell építeni a bős–nagymarosi vízlépcsőt, de ha egy esetleges népszavazás másképpen dönt, a Minisztertanács aláveti magát a döntésnek.” Válasz szept. 12. tömegtüntetés.

 

19880912