A "településszisztematizálás"

Romániában - ahol jelentős magyar kisebbség is él - elrendelték, hogy csak a román helységnevek használhatók hivatalosan. Április 29-én pedig Nicolae Ceauşescu, a román kommunisták vezetője bejelentette a településszerkezet átalakításának programját. A két-háromezer főnél kevesebb lakosú településeket életképtelennek minősítették. Így Románia több mint 13 ezer falujából 7-8 ezret meg kellett szüntetni. A nemzetközi közvélemény felfigyelt a tervekre, s Románia egyre nagyobb politikai nyomás alá került. Hevesen tiltakozott a falurombolás ellen Ausztria és az NSZK, s kiéleződött a magyar-román viszony is.

 

19880429