FogalomtárÁllamcímer
A Magyar Népköztársaság (1949–1989) Kádár-korszakbeli hivatalos címerének közepén, kék mezőben vörössel, fehérrel és zölddel vágott tárcsapajzs szerepelt, fölötte vörös ötágú csillag lebegett, mely aranyszínű sugarakat bocsátott a kék mezőre. A címerpajzsot búzakoszorú övezte, amelyet az egyik oldalon nemzetiszínű, a másik oldalon vörös színű szalag font át. Ezt a pártállami címert az országgyűlés 1990 nyarán cserélte le a jelenlegi koronás kiscímerre. Fölvetődött az is, hogy a koronátlan kiscímer (az ún. Kossuth-címer) legyen az államcímer, de a parlament hosszas viták során a koronás címer mellett döntött, mivel az jobban kifejezi a magyar múltat és az önálló államiságot.