FogalomtárAz alábbi fogalomtár a Kádár-korszak válságperiódusához és a rendszerváltás éveihez kapcsolódó történeti fogalmakat tartalmazza. A fogalmak kiválasztásakor a 2012. évi kerettantervekben nevesített tartalmi kulcsfogalmakat és fogalmakat vettem alapul, ezek listáját jó néhány fontosnak vélt témával egészítettem ki. Tanárok és érdeklődő diákok igényeit szem előtt tartva arra törekedtem, hogy a fogalmakat nem tudományos alapossággal, de pontosan, ugyanakkor olvasmányosan határozzam meg. A definíciók megszerkesztésére a három klasszikus módszert alkalmaztam. Az első: a meghatározás genus proximumból (legközelebbi nem) és differentia specificából (jellemző tulajdonság) áll, például: az állampárt olyan párt, mely az adott országban kizárólagosan gyakorolja a hatalmat. Ehhez hasonló a második, az összeállításból és rendeltetésből álló fogalommeghatározás, például: a bős-nagymarosi vízlépcső a Duna közös (cseh)szlovák és magyar szakaszán energiatermelés, árvízvédelem és mederszabályozás miatt épített duzzasztómű. A harmadik módszer a felsorolás, például: az 1990. évi koalíció pártjai: MDF, FKgP, KDNP. A fogalom meghatározása után röviden jelentősége is olvasható. Az idegen szóból származó kifejezések esetében a szó eredeti jelentése is szerepel.

Keglevich Kristóf